vrijdag 13 september 2013

(NL) Boekrecensie/(E) Book review: Googlepedia


Jaar: 2008
Uitgever: Bruna Uitgevers B.V.
Schrijver: Michael Miller
Onderwerp: Google
Taal: Nederlandse vertaling van het Engelse origineel

Mijn mening: Ik vond dit boek erg nuttig om te lezen. Ik had al wat basiskennis over Google, maar dit boek gaat er dieper op in. Het boek bevat veel verschillende informatie, van het aanmaken van een account tot het beheren van een Adwords campagne. Het boek is erg inspirerend en laat u een kijkje nemen achter de schermen van het alom bekende bedrijf. Het laat zien hoe belangrijk het gebruik van SEO is, en welke consequenties het heeft als u dit niet goed toe past op uw website. Ook laat het zien welke software u voor SEO kunt gebruiken en hoe SEA precies werkt. Als u niet veel weet van Google Adsence en Adwords bied het een ondersteunende basis. Weten hoe het werkt en wat het doet is immers het begin van alles.

Aantal sterren per doelgroep:
Student:

SEO specialist:

Google lovers:
(E) Boekreview: Googlepedia The Ultimate Google Resource, 2nd Edition

Year: 2008
Publisher: Pearson Education
Writer: Michael Miller
Subject: Google
Language: English

My opinion: I found this book very useful to read. I had some basic knowledge about Google, but this book goes deeper. The book contains a lot of different information from creating an account to managing an Adwords campaign. The book is very inspiring and makes you take a look behind the scenes of the world’s most famous company. The book shows how important it is to use SEO, and what consequences it has if you don’t do it right. It also shows what software you can use for SEO and how SEA works. If you don’t know much about Adsence and Google Adwords this book offers you a good base. Knowing how, what and why is the beginning of everything.

Number of stars for each target audience:
Student:

SEO specialist:

Google lovers: