dinsdag 24 september 2013

(NL) Boekrecensie/(E) Book review: Think small Grow big

(NL) Boekrecensie: Think small Grow big

Jaar: 2010
Uitgever: HUB Uitgevers
Schrijver: Ab Kuijer
Onderwerp: Social media
Taal: Nederlands

Korte introductie van het boek: Dit boek gaat over de geschiedenis van de media (over hoe deze is ontstaan en ontwikkeld).

Mijn mening: Als u de cover van het boek leest, dan lijkt het net of het boek gaat over het effectief inzetten van social media. Dit is echter niet het geval. Het boek richt zich voornamelijk op de geschiedenis van de social media en raakt daardoor niet verouderd. Voor de moderne internetmarketeer bied het boek maar weinig tips omtrent de sociale media. Ik raad dit boek dan ook met name aan als u een startende internetmarketeer bent, of als u grafische vormgeving of mediavormgeving studeert. In dat opzichte bied het boek een goede basis om de hedendaagse media te leren begrijpen. Thinks small Grow big.

Aantal sterren per doelgroep:
Vormgevers:

Beginnende internetmarketeers:


Gevorderde internetmarketeers:


Ondernemers:

(E) Boekreview: Think small Grow big

Year: 2011
Publisher: Cosimo Books
Writer:  Ab Kuijer
Subject: Social media
Language: English

Brief introduction of the book: This book is about the history of all kinds of media (about how it started and developed).

My opinion: If you read the book cover, it seems like the book is about effectively using social media. However, this is not the case. The book focuses on the history of social media and is because of that not outdated. For the modern internet marketer the book does not offer a lot of  tips about social media. I recommend this book, especially if you're a young internet marketer (who needs to learn), or if you are a graphic design/media design student. In that respect the book offers a good basis to understand digital media. Thinks small Grow big.

Number of stars for each target audience:
Designers:

Starting Internet Marketers:


Expert internet Marketers:


Entrepreneurs: