dinsdag 8 oktober 2013

(NL) Boekrecensie/(E) Book review: Zoekmachinemarketing (Google marketing)

(NL) Boekrecensie: Zoekmachinemarketing (Google marketing)

Jaar: 2008
Uitgever: Pearson Education
Schrijver: Mark Jansen
Onderwerp: SEO / Zoekmachinemarketing
Taal: Nederlands

Korte introductie van het boek: Deze druk van het boek komt uit 2008. Inmiddels is er echter al weer een herdruk van dit boek verschenen genaamd “Google Marketing”. Door deze titelwijziging had ik pas later door dat het om een herdruk ging, dus heb ik nog de oude versie gelezen. Ik ben dan ook van plan om binnenkort de nieuwere versie te gaan lezen.

Mijn mening: Ik vond dit boek erg interessant om te lezen, maar vanaf hoofdstuk 6 vond ik dit boek het beste. Dit kwam omdat ik al bepaalde basiskennis had van de theorie in de eerste 5 hoofdstukken. Deze hoofstukken waren wel een goede herhaling om mijn kennis bij te houden. Hoofdstuk 6 was mijn favoriete hoofdstuk omdat ik momenteel lerende ben voor mijn Adwords examens.

Aantal sterren per doelgroep:
Beginners:

SEO specialisten:

Internetmarketeers:
(E) Boekreview: Zoekmachinemarketing (Google marketing)

Year: 2008
Publisher: Pearson Education
Writer: Mark Jansen
Subject: SEO / Search engine marketing
Language: Nederlands

Brief introduction of the book: This edition of the book is from 2008, but there is already a reprint of this book appeared called "Google Marketing". Because of this change of title I found out later that it was a reprint. That’s why I have read the old version. I am also planning to read the newer version soon.

My opinion: I found this book very interesting to read, but from chapter 6 this book became much better. That was because I already had some basic knowledge about the first five chapters. These chapters were a good reminder for my knowledge. Chapter 6 was my favourite chapter, because I am currently learning for my Adwords exams.

Number of stars for each target audience:

Starter:

SEO specialists:

Internet Marketers: