maandag 30 september 2013

Google Hummingbird


Google Hummingbird is de nieuwste update van het  algoritme van Google. Meer weten? :


http://www.iq-leads.com/google-hummingbird/

vrijdag 27 september 2013

(NL) Boekrecensie: De kleine linkedin voor dummies

(NL) Boekrecensie: De kleine linkedin voor dummies

Jaar: 2013
Uitgever: Pearson
Schrijver: Bert Verdonck
Onderwerp: Linkedin
Taal: Nederlands


Korte introductie van het boek: Dit boek is onderdeel van de “voor dummies” serie van uitgeverij pearson. In deze serie worden complexe onderwerpen besproken en versimpeld. De boeken gaan er van uit dat de lezer geen tot weinig voorkennis heeft als hij/zij begint met lezen. De boeken beginnen dan ook altijd met de meest simpele basiskennis, en gaan dan steeds verder en dieper in op het onderwerp. Aan het eind van het boek heb je dan een ruim scala aan theoretische kennis over het onderwerp. De kleine “voor dummies” serie bevat boekjes van rond de 150 pagina’s. Deze zijn voor de doelgroep die graag de belangrijkste kennis wil weten zonder door 400 a 500 pagina’s te spitten.

Mijn mening: Ik had al enige tijd een linkedin account, maar wilde deze graag verder perfectioneren. Dit heb ik dan ook gedaan naar aanleiding van dit boekje. Ik vond het boekje erg interessant. Het hielp mij om in een korte tijd mijn profiel uit te breiden en het aantal personen dat mijn profiel bekeek te vergroten.

Een opvallend en leuk detail wat de schrijver in dit boek heeft besproken is de titel van je profiel. Het meest interessante onderdeel hiervan vond ik dat de schrijver  “Happy Chocoholic” in zijn titel had verwerkt. Hij verklaarde dit als een opening voor een gespreksonderwerp. Als er iets geks op je profiel staat zullen mensen daar sneller over beginnen, en kan een gesprek luchtig worden gestart. Dit vond ik 1 van de vele nuttige tips die de schrijver van dit boek geeft.In mijn eigen titel heb ik gekozen voor “Google lover” als opening voor een gespreksonderwerp. Het gaat over de carrière switch die ik heb gemaakt door vormgeving te verruilen voor een ander specialisme namelijk: SEO/SEA en Google Apps. Ik heb hierin een Google Analytics certificaat gehaald, en ben nog lerende voor Google Adwords en Google Apps. Ik ga er voor om deze certificaten voor eind november te halen. Google lover is voor mij dus een erg leuke opening voor een gesprek.

Ik heb ook nog eens kritisch gekeken naar mijn samenvatting en deze verbeterd, door sterkere tekst en begeleidende afbeeldingen.Ook heb ik de interesses op mijn linkedin account sterk uitgebreid. Deze heb ik geplugd met woorden waar ik oprecht interesse in heb, en waar ik dan ook op gevonden wil worden.Ik vond dit boek erg nuttig om te lezen, en nodig jullie ook uit om dit boek te gaan lezen. Het boek bied heel veel leuke en interessante tips om uw linkedin account te verbeteren. Geniet van het lezen.

Aantal sterren per doelgroep:
Beginnende linkedin gebruikers:

Werkzoekende:

Internetmarketeers:

Ondernemers: 
dinsdag 24 september 2013

(NL) Boekrecensie/(E) Book review: Think small Grow big

(NL) Boekrecensie: Think small Grow big

Jaar: 2010
Uitgever: HUB Uitgevers
Schrijver: Ab Kuijer
Onderwerp: Social media
Taal: Nederlands

Korte introductie van het boek: Dit boek gaat over de geschiedenis van de media (over hoe deze is ontstaan en ontwikkeld).

Mijn mening: Als u de cover van het boek leest, dan lijkt het net of het boek gaat over het effectief inzetten van social media. Dit is echter niet het geval. Het boek richt zich voornamelijk op de geschiedenis van de social media en raakt daardoor niet verouderd. Voor de moderne internetmarketeer bied het boek maar weinig tips omtrent de sociale media. Ik raad dit boek dan ook met name aan als u een startende internetmarketeer bent, of als u grafische vormgeving of mediavormgeving studeert. In dat opzichte bied het boek een goede basis om de hedendaagse media te leren begrijpen. Thinks small Grow big.

Aantal sterren per doelgroep:
Vormgevers:

Beginnende internetmarketeers:


Gevorderde internetmarketeers:


Ondernemers:

(E) Boekreview: Think small Grow big

Year: 2011
Publisher: Cosimo Books
Writer:  Ab Kuijer
Subject: Social media
Language: English

Brief introduction of the book: This book is about the history of all kinds of media (about how it started and developed).

My opinion: If you read the book cover, it seems like the book is about effectively using social media. However, this is not the case. The book focuses on the history of social media and is because of that not outdated. For the modern internet marketer the book does not offer a lot of  tips about social media. I recommend this book, especially if you're a young internet marketer (who needs to learn), or if you are a graphic design/media design student. In that respect the book offers a good basis to understand digital media. Thinks small Grow big.

Number of stars for each target audience:
Designers:

Starting Internet Marketers:


Expert internet Marketers:


Entrepreneurs:donderdag 19 september 2013

(NL) Boekrecensie/(E) Book review: Bloggen als een pro

(NL) Boekrecensie: Bloggen als een pro

Jaar: 2013
Uitgever: Uitgeverij Haystack
Schrijver: Elja Daae
Onderwerp: Bloggen
Taal: Nederlands

Korte introductie van het boek: Dit boek is onderdeel van de “Digitale trends en tools in 60 minuten” reeks. Deze reeks is in samenwerking met Frankwatching geschreven. Frankwatching is een toonaangevend platform voor internetmarketing en online trends, tips en tricks. Op dit platform staan veel blogs van verschillende auteurs die door Frankwatching zelf worden gekeurd op relevantie en kwaliteit.

Mijn mening: Ik had zeer hoge verwachtingen van dit boek gezien de samenwerking van de schrijver met dit internetmarketingplatform. Het boek voldeed volledig aan deze verwachtingen. Het boek gaat erg diep in op de manier van schrijven in een blog. Hoe overtuig je een lezer, en hoe houd je de aandacht vast. Het boek gaat ook diep in op authentiek zijn en hoe je passie en expertise overbrengt. Ik vond dit boek erg interessant om te lezen en heb er veel van geleerd.

Aantal sterren per doelgroep:
Beginners:

Actieve bloggers:

Internetmarketeers:

Ondernemers:

Creatieve schrijvers:


(E) Boekreview: Bloggen als een pro

Year: 2013
Publisher: Uitgeverij Haystack
Writer: Elja Daae
Subject: Bloggen
Language: Nederlands

Brief introduction of the book: This book is part of the "Digital trends and tools in 60 minutes" series. This series is written in collaboration with Frankwatching. Frankwatching is a leading platform for internet marketing and online trends, tips and tricks. There are a lot of blogs from different authors on this platform, all judged on relevance and quality by Frankwatching itself

My opinion: I had very high expectations of this book because of the collaboration from the author with this internet marketing platform. This book hit these expectations. The book goes very deep about the way of writing in a blog. How do you convince a reader, and how do you keep the attention. The book also goes deep in to being authentic and how you can show your passion and expertise. I found this book very interesting to read and have learned a lot.

Number of stars for each target audience:

Starter:

Active bloggers:

Internet Marketers:

Entrepreneurs:

Creative writers:vrijdag 13 september 2013

(NL) Boekrecensie/(E) Book review: Scoren met Google Adwords

(NL) Boekrecensie: Scoren met Google Adwords

Jaar: 2008
Uitgever: Entopic, Amsterdam
Schrijver: Paul Aelen  
Onderwerp: Google Adwords
Taal: Nederlands

Mijn mening: Ik had weinig voorkennis voor ik begon met het lezen van dit boek. Dit boek is erg duidelijk in taalgebruik en geeft goede voorbeelden. De indeling is erg overzichtelijk, waardoor het boek makkelijk weg leest. Het boek begint bij de basis: Namelijk met de uitleg van SEM: Search Engine Marketing en gaat daarna dieper in op SEA: Search Engine Advertising. Omdat ik wel al veel wist over SEM en Google werd dit boek voor mij past echt interessant bij Hoofdstuk 4: Adverteren met Adwords. Ik heb dan ook vanaf pagina 29 met plezier alle nieuwe informatie tot mij genomen. De pagina’s ervoor vond ik een goede manier om mijn huidige kennis nog even door te nemen. Na het uitlezen van dit boek heb ik nu een goede basis om van hieruit mijn kennis te specificeren. Ik vond dit boek dan ook erg verhelderend.

Aantal sterren per doelgroep:
Student:

Specialist:

Google lovers:

Ondernemers:

(E) Boekreview: Scoren met Google Adwords

Year: 2008
Publisher: Entopic, Amsterdam
Writer: Paul Aelen  
Subject: Google Adwords
Language: Nederlands

My opinion: I had little knowledge about Adwords before I started reading this book. This book is very clear in language and gives good examples. The layout is very clear, which makes the book easy to read way. The book starts with the basics: the explanation of SEM: Search Engine Marketing and then further on to SEA: Search Engine Advertising. Because I already knew a lot about SEM and Google this book was really getting my interest in Chapter 4. Before chapter 4 I had a good repetition of the information I already know and taken all new information to me from page 29 with a lot of pleasure. After reading this book I really believe that I have a good basis to specify my knowledge from here. I found this book very clear.

Number of stars for each target audience:
Student:

Specialist:

Google lovers:

Entrepreneurs:


(NL) Boekrecensie/(E) Book review: Googlepedia


Jaar: 2008
Uitgever: Bruna Uitgevers B.V.
Schrijver: Michael Miller
Onderwerp: Google
Taal: Nederlandse vertaling van het Engelse origineel

Mijn mening: Ik vond dit boek erg nuttig om te lezen. Ik had al wat basiskennis over Google, maar dit boek gaat er dieper op in. Het boek bevat veel verschillende informatie, van het aanmaken van een account tot het beheren van een Adwords campagne. Het boek is erg inspirerend en laat u een kijkje nemen achter de schermen van het alom bekende bedrijf. Het laat zien hoe belangrijk het gebruik van SEO is, en welke consequenties het heeft als u dit niet goed toe past op uw website. Ook laat het zien welke software u voor SEO kunt gebruiken en hoe SEA precies werkt. Als u niet veel weet van Google Adsence en Adwords bied het een ondersteunende basis. Weten hoe het werkt en wat het doet is immers het begin van alles.

Aantal sterren per doelgroep:
Student:

SEO specialist:

Google lovers:
(E) Boekreview: Googlepedia The Ultimate Google Resource, 2nd Edition

Year: 2008
Publisher: Pearson Education
Writer: Michael Miller
Subject: Google
Language: English

My opinion: I found this book very useful to read. I had some basic knowledge about Google, but this book goes deeper. The book contains a lot of different information from creating an account to managing an Adwords campaign. The book is very inspiring and makes you take a look behind the scenes of the world’s most famous company. The book shows how important it is to use SEO, and what consequences it has if you don’t do it right. It also shows what software you can use for SEO and how SEA works. If you don’t know much about Adsence and Google Adwords this book offers you a good base. Knowing how, what and why is the beginning of everything.

Number of stars for each target audience:
Student:

SEO specialist:

Google lovers:


zondag 8 september 2013

Internetmarketing analysetools anno 2013


Analyseren is het uit elkaar halen van een probleem en deze opdelen in kleine stukjes van het probleem. Een probleem kan erg groot zijn, en het is dan ook belangrijk om dit op te delen in deelproblemen en deze stuk voor stuk te doorzoeken. Hierbij ga je informatie verzamelen over de oorzaak van het probleem en legt verband tussen de gegevens die u hebt verzameld. Ook kijkt u per deelprobleem wat relevant is en wat niet, en gaat u na hoe het probleem is ontstaan en waardoor dit kwam. Als u dit weet gaat u bedenken hoe dit op te lossen is. Bij analyseren bent u constant bezig met het beantwoorden van een vragen

Wat doen internetmarketing analysetools?
Internetmarketing analysetools zijn zeer nuttig om uw websitedata te analyseren. De tools breken grote massa’s data op in kleine behapbare stukjes informatie. Deze informatie wordt overzichtelijk ingedeeld in rapporten, grafieken of segmenten. Deze indeling geeft een goed overzicht van de verschillende soorten data. U hoeft nu alleen nog te filteren op wat voor uw website relevant is. Er zijn verschillende soorten analyseprogramma’s. Ik zal er een aantal beschrijven.

Van alle Internetmarketing analysetools is google analytics toch wel mijn meest favoriete. Dit programma is erg compleet en is ontwikkeld om uw website volledig te onderzoeken. Naast de website zelf worden ook sociale media en advertentiecampagnes onderzocht. Dit jaar zijn er veel wijzigingen aangebracht aan de gebruikersinterface van Google Analytics. Weten wat deze wijzigingen zijn? Klik dan hier. Ook zijn er veranderingen doorgevoerd in Google Analytics. 5 veranderingen zijn:
Google tag manager: Deze tool maakt het makkelijk om tags toe te voegen, aan te passen of te verwijderen. Tags zijn stukjes code waarmee informatie kan worden verzameld.
Custum dashboards: Deze functie maakt het mogelijk om de belangrijkste gegevens op 1 pagina samen te voegen. Wat deze gegevens zijn hangt af van uw website.
In page analytics: De mogelijkheid om het verschil te zien tussen een knop op de bovenkant van de pagina en een knop op de onderkant van de pagina met dezelfde functie. Voorheen gaf dit 1 resultaat.
Chance history: Elke keer dat er Google Analytics veranderingen plaatsvinden, wordt dit nauwkeurig bijgehouden
Google webmaster tools: De mogelijkheid om meerdere accounts aan elkaar te linken.

Van de verschillende Internetmarketing analysetools is deze 1 van de meest interessante, omdat het een compleet beeld geeft over elke willekeurige website. Het werkt in Firefox, Chrome en Opera browsers en er is zowel een gratis als een betaalde versie. SEO Quake is erg handig als u de websites van uw concurrenten wilt onderzoeken en met elkaar wilt vergelijken. Een aantal dingen die u met SEO Quake kan zien zijn:
·        Page rank: De waarde van een pagina
·        Het aantal webpagina’s dat geïndexeerd is door Google
·        Het aantal webpagina’s dat geïndexeerd is door Bing
·        Het aantal backlinks van de pagina en het domein volgens Yahoo
·        Overall rank:
·        Domeinleeftijd: Hoe oud de domein van de website al is.
·        Twitter tweets
·        Facebook likes
·        Google +1
·        Dichtheid van zoekwoorden
·        Zoekwoorden en het gebruik van deze zoekwoorden in <h1> etc.
Deze gegevens staan overzichtelijk onder de Google resultaten of bovenin de website. (na installatie van SEO Quake) U kunt daarom ook gelijk de websites op de eerste pagina van Google met elkaar vergelijken. Dit is erg handig als u al weet wat uw zoekwoorden zijn, want dan weet u wie uw grootste online concurrenten zijn. Uw online concurrenten zijn immers niet altijd hetzelfde als uw offline concurrenten. Er zijn zelf veel bedrijven die alleen via het internet actief zijn en dus op de kaart veel verder weg van u zitten, maar online uw grootste concurrent zijn.

Van de verschillende Internetmarketing analysetools is ahrefs.com de makkelijkste in het onderzoeken van uw backlinks. Bij de ahrefs.com kunt u de backlinks van uw eigen website of van een concurrerende website onderzoeken. U kunt er via deze tool achter komen welke websites naar de website linken. Hier kunt u ook het aantal backlinks zien dat de website heeft, wat voor soort backlinks dit zijn en hoeveel pagina’s er zijn geïndexeerd. Naast deze links van andere websites kunt u ook uw sociale scores zien. U ziet dan bijv. het aantal retweets, likes en plusjes dat u heeft. Deze tool is gratis te gebruiken, maar als u betaald krijgt u nog veel meer functies en kunt u meer gegevens zien.

Copyscape is ideaal voor het opsporen van gedupliceerde content. U kunt hier per pagina van uw website bekijken of er andere webpagina’s zijn die qua tekst overeen komen met uw eigen website. Omdat u deze analysen per pagina moet uitvoeren is het erg tijdrovend als u een grote website hebt met heel veel contextpagina’s. Dit heeft echter ook als voordeel dat u erg gericht kunt zoeken, en sneller de gedupliceerde content terug kunt vinden op uw website. Via copyscape kunt u ook een plagiaat waarschuwing banner plaatsen om mensen ervan te weerhouden uw content te kopiëren. Copyscape is volledig gratis.

Screaming frog seo spider tool is de laatste van de Internetmarketing analysetools die ik hier zal bespreken. Dit is een spider tool in de vorm van een klein desktop programma. Deze zoekt de zoekwoorden in een site en laat deze zien ter analysen. U kunt deze gegevens ook exporteren naar exel, om uw gegevens overzichtelijke en op elk moment offline kunt bekijken. Dit programma is gratis te downloaden, maar u kunt ook een uitgebreidere versie kopen. Het is zowel beschikbaar op Windows als op Mac en Ubuntu.

Internetmarketing analysetools zijn erg handig voor uw online strategie. Daardoor worden deze Internetmarketing analysetools steeds aangepast en uitgebreid met de nieuwste data. Door middel van deze Internetmarketing analysetools kunnen wij gerichte strategieën bedenken en onze focus richten op verbetering en optimalisatie van onze websites. Het gebruik van de meeste Internetmarketing analysetools die ik hier heb besproken is gratis. U betaald alleen als u uitgebreidere functies nodig hebt.


dinsdag 3 september 2013

Basis blog: SEO Toepassen op website content en blogs


Het gebruik van SEO (Search engine optimization) op uw website  word steeds belangrijker. Dit zorgt er voor dat uw website gevonden word door de zoekmachine van Google. Deze zoekresultaten worden organisch genoemd. Google heeft 2 verschillende zoekresultaten, betaalde en onbetaalde plekken. Om een onbetaalde plek op de eerste pagina te bemachtigen moet uw SEO in orde zijn. Bij de betaalde plekken, ook wel bekend als adwords krijgt u een betere plaats als u meer betaald. Omdat u betaald per klik kan dit aardig oplopen.

Hoe werkt het
Voor een goede zoekmachine optimalisatie heeft u zoekwoorden nodig. Deze zijn gebaseerd op de niche van het product of de dienst die u te bieden heeft. Zodra u de juiste zoekwoorden heeft is het belangrijk om deze op de juiste plaats te zetten. Waar u de zoekwoorden moet plaatsen en met welke dichtheid zal ik u hieronder uitleggen.

Zoekwoorden in een blog
Ook in een blog worden er zoekwoorden gebruikt. De zoekwoorden in deze blog zijn anders van kleur dan de rest van de tekst. In dit geval is het zoekwoord SEO. Het zoekwoord staat altijd in de titel van een blog en komt nog een aantal keer voor in de tekst. De dichtheid van de zoekwoorden voor een blog is erg simpel. 1 keer het zoekwoord in de titel en deze moet met een dichtheid van 1 tot 2 procent terug komen in de tekst. (1 tot 2 keer per 100 woorden) Als u deze dichtheid  hoger hebt dan 1 tot 2 procent dan is dat storend voor de lezer. Als uw dichtheid lager is word de blog mogelijk niet goed gevonden in Google.Zoekwoorden in een website
Bij de toepassing van SEO op een website zit er een verschil tussen de dichtheid van de content op de homepage en de content op de overige pagina’s. Op de homepage is de dichtheid tussen de 5,5 en 6 procent en op de andere pagina’s is dit 3 tot 4 procent.

Waar plaatst u de zoekwoorden op uw website:
Titel van de pagina: Dit is wat u ziet op het tabblad in uw browser. (1 keer)
URL: De www naam van de website bijv. www.zoekmachine.nl/SEO (1 keer)
H1: De grootste kop op de pagina (minimaal 1 keer)
H2: Tussenkopjes (1 keer)
Metadescription: Dit is de uitleg die bij de zoekresultaten in Google word getoond. (1 keer)
Metakeywords: minimaal 1 keyword per pagina  (dichtheid 3 tot 4 procent)
Linktekst: Hyperlinks en interne links. (minimaal 1 keer)
Content: Het zoekwoord in elke alinea (dichtheid 3 tot 4 procent)
 Content homepage: Het zoekwoord in elke alinea (dichtheid 5,5 tot 6 procent)

U weet nu al iets meer over het nut van SEO en waar u het moet toepassen. Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van wat u hier heeft gelezen, laat dan gerust uw feedback achter. Wilt u meer weten over SEO bekijk dan ook eens de <a href>seo optimaliseren</a> tips van dit bedrijf: iq-leads.com